Cretec Ventilation Halmstad, Växjö och Gislaved

VENTILATION I HALMSTAD, VÄXJÖ, GISLAVED & JÖNKÖPING

Dimensionerade och anpassade ventilationslösningar

 

Cretec i Halmstad, Växjö, Gislaved och Jönköping har väletablerad erfarenhet av ventilationsprojekt i alla typer av anläggningar och fastigheter. Vår arbetsprocess är strukturerad med fokus på kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi.

Ett optimalt inomhusklimat är ytterst viktigt. Cretecs ventilationsexperter utformar, installerar och underhåller alla förekommande ventilationssystem och  anpassar dessa efter er verksamhets behov för människorna som där vistas.

Vår certifierade personal fokuserar på hur man bäst kan återvinna energi, uppfylla OVK och inte minst hur man kan förhöja levnadsstandarden för fastigheten.

Start 9 Tjänster 9 Ventilation

CRETEC Halmstad | Gislaved | Växjö | Jönköping

CRETEC VENTILATION I HALMSTAD, VÄXJÖ, GISLAVED & JÖNKÖPING

Cretec Ventilation i Halmstad, Växjö och Gislaved

Cretec – Specialisterna på ventilation

Inomhusklimatet är viktigt för välbefinnandet av alla som vistas där. Cretecs erfarna ventilationsexperter utformar, installerar och underhåller alla ventilationssystem och optimerar  samt anpassar dessa för din verksamhet med fokus på användares behov.

Säkert Vatten
installatörföretagen

Kompetens och kapacitet inom ventilation Halmstad, Växjö, Gislaved & Jönköping

En optimal ventilationslösning kräver experter. På Cretec är vi väletablerade, bland de stora aktörerna inom ventilation och är mycket stolta över att våra medarbetare är bland branschens bästa. Det innebär för våra kunder att de får kvalitet, i alla led, när det gäller bland annat ventilation.

Vi åtar oss ventilationsuppdrag på färdiga handlingar samt som totalentreprenör. Skickliga konstruktörer på Cretec arbetar med enkelhet med allt från enklare standardlösningar till de mest komplexa ventilationssystemen för anläggningar med specifika, unika behov.

Vi utgår från anläggningens eller lokalernas behov samt de krav som ställs på inomhusklimatet. Vi gör det med nära och tät dialog med beställaren som har slutanvändaren i åtanke. Vi kan säkerställa optimala ventilationslösningar som fungerar effektivt i praktiken. Det gör vi genom att arbeta nära vår teknikorganisation, installationsorganisation och serviceorganisation.

Cretec ventilation i Halmstad, Gislaved och Växjö: ventilationsexperterna

Cretec har gedigen erfarenhet av ventilationsprojekt

Inomhusklimat all-inclusive

På Cretec löser vi hela ventilationsprojektet, allt för att inomhusklimatet skall bli och förbli optimalt. Vi sköter allt från förstudie och inspektion till konstruktion, installation och service av alla typer av ventilationssystem och kylsystem.

Cretec har bred och lång branscherfarenhet med alla former av fastigheter från villor till andra bostadsfastigheter, kontor och företag, industrianläggningar, infrastrukturanläggningar, sjuhus, skolor och mer.

Du finner våra ventilationsverksamheter i Halmstad, Gislaved och Växjö.

Ventilationsprojekt med fokus på driftstabilitet, kvalitet och miljö

På Cretec har vi fullkomlig erfarenhet av ventilationsprojekt i alla fastigheter och anläggningar. Vår process är strukturerad där vårt arbete fokuserar på kvalitet, miljö, säkerhet och kundens ekonomi.

För att upprätthålla och leverera högsta kvalitet och kostnadseffektivitet i alla våra uppdrag har vi ett eget projekthanteringssystem som är direktkopplat till våra CAD-program, ekonomisystem och inköpssystem.

Våra skickliga medarbetare har mycket erfarenhet och kapacitet och vi välkomnar uppdrag för projekteringssamordning av alla installationer. Huvuddelen av våra montage genomförs av egen personalstyrka som säkerställer bästa kvalitet och utförande. Vi har även mycket bra kontroll över hela produktionsprocessen då vi har egna konstruktörer. Detta innebär att vi har högsta beredskap och flexibilitet vid exempelvis oförutsedda variationer. När du anlitar oss på Cretec säkerställer du ett smidigt och effektivt projekt.

 

Ventilation av Cretec Halmstad, Gislaved och Växjö, experter inom ventilation

CRETEC VENTILATION SERVICEAVTAL

Trygg Cretec-Service

Regelbunden service och underhåll är mycket viktigt. Fördelarna är många, framförallt undviks tidskrävande driftstopp och kostsamma  reparationer på anläggningen, fastigheten eller industribyggnaden. Med Cretec kan du teckna ditt unika måttanpassat serviceavtal som skapar trygghet för optimal drift. Kom ihåg, vi hjälper dig både med akuta åtgärder och löpande underhåll.

Ventilationsanläggningar behöver service och underhåll för att säkerställa deras optimala funktion, alla årets dagar och nätter, varför vårt engagemang alltid sträcker sig längre än till ett avslutat projekt. Vi erbjuder våra kunder ett fullskaligt serviceutbud med bland annat förebyggande underhåll, akuta serviceåtgärder, energioptimering, ombyggnadsprojekt och tillbyggnadsprojekt samt utredningar och OVK.

Om uppdraget gäller en anläggning som är konstruerad av oss på Cretec är det fördelaktigt att anlita oss eftersom våra servicetekniker har direktkontakt med konstruktören av anläggningen. Som alltid använde vi även flera digitala verktyg i service- och driftfasen. Även här har våra servicemontörer gedigen branscherfarenhet kopplat till bred kompetens och inte minst; erforderliga certifikat. På Cretec är vi enkla att komma i kontakt med.

Cretec VENTILATION SERVICE- & UNDERHÅLLSAVTAL ger trygghet

På Cretec Halmstad, Växjö och Gislaved utför vi ventilationsservice på alla fastigheter och system. I oss har du en pålitlig servicepartner att räkna med. Vi ansvarar för löpande underhåll och ger rekommendationer på bästa åtgärder för att maximera livslängden på ventilationssystemet.

Hos oss erbjuds du löpande service och underhåll av ditt ventilationssystem. Det kan handla om underhåll och reparation av fläktar/aggregat och felsökning samt reparation av styr- och reglersystem. Vi utför regelbundna statuskontroller och nödvändiga besiktningar, injusteringar och flödesoptimering samt energioptimering. Våra kunder är framförallt industribolag, fastighetsbolag och offentliga verksamheter.

Ett serviceavtal som över tid optimerar kostnader

På Cretec Ventilation har vi en kompetent och dedikerad serviceorganisation på tre orter; Halmstad, Gislaved och Växjö. Vid att nytt samarbete utför vi en statusbesiktning av befintliga ventilationssystem. Därefter ger vi våra rekommendationer på lämpliga åtgärder och serviceintervaller med vår uppdragsgivare/beställare. Vi sammanfattar allt i en serviceplan där vi inkluderar bland annat kontroll och byten av filter, lager, remmar, fläktar och motorer. Så snart det är servicedags så kontaktas du och vi kommer överens om datum och tid för arbetet som vi ska utföra.

Vad innebär ett serviceavtal med Cretec?

Ett serviceavtal med Cretec innebär att du får en kvalificerad ventilationspartner att rådgöra med. Vi guidar dig till kloka fördelningar mellan åtgärder både kortsiktiga och långsiktiga som över tid kan innebära optimering av dina kostnader. Vi åtar oss fullt ansvar för att beslutande åtgärder genomförs. Andra fördelar med att teckna ett Cretec serviceavtal är att du minimerar riskerna för oplanerade driftsstopp då fel och slitage kan upptäckas och åtgärdas i god tid.

Fler fördelar med Cretec VENTILATION-SERVICE i Halmstad, Växjö, Gislaved och Jönköping

Med regelbunden VENTILATION-service sänker du energikostnaderna och slipper tidskrävande driftstopp som innebär dyra reparationskostnader. Samtidigt säkerställer vi att du lever upp till lagar och förordningar. På Cretec får du hjälp med akuta åtgärder, löpande underhåll och ombyggnationer. Kom ihåg att det gäller både på våra och andra leverantörers installationer.

Räkna med Cretec som har komplett kompetens inom alla teknikområden. Erfarna ventilationtekniker med gedigen kompetens och erforderliga certifikat. Vi tror på god service och är tillgängliga och enkla att kontakta, där vi tillsammans går igenom era olika alternativ och tar fram bästa lösningen som är mest optimal för just dina behov och förutsättningar.

Cretec serviceavtal som möter och lever upp till kundbehov

Cretec i Halmstad, Växjö och Gislaved är ett av branschens ledande installationsbolag vilket för våra kunder innebär en stor trygghet. Med oss kan du välja ett specifikt område att anlita oss för eller så väljer du alla våra teknikområden. Välj omfattning av samarbetet utifrån dina behov, Vi skräddarsyr ett avtal med de olika delarna var för sig eller så paketerar vi dem till ett lämpligt avtalspaket.

Med Cretecs serviceavtal erbjuds du trygg, stabil och säker drift som matchar dina behov. I avtalet fokuserar vi även på tre andra viktiga aspekter: din ekonomi, teknik och miljö, kortsiktigt och långsiktigt.