Start 9 Kontakt 9 Cretec Halmstad

Cretec HALMSTAD

Cretec Halmstad AB

Besöksadress
Lägatan 3

302 63 Halmstad

Telefon 072-719 00 57
E-post info@cretec.se

Faktureringsadress
Cretec Halmstad AB
SC7365590021082
Box 171
831 22 Östersund

E-fakturor
faktura.halmstad@cretec.se

VENTILATION, KYLA & STYR

Cretec Halmstad Ajhan Jejna, ansvarig ventilation och Cretec VD

Ajhan Jejna

Ansvarig ventilation

072-719 00 57

Cretec Halmstad Projektledare ventilation

Sebastian Jönsson

Projektledare ventilation

072-856 47 53

Cretec Halmstad Projektledare ventilation

Emma Eriksson

Projektledare ventilation

072-856 46 30

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Peter Fogelström

Montör ventilation

070-611 01 80

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Joacim Cederlund

Montör ventilation

073-215 81 74

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Thomas Tham

Montör ventilation

072-223 67 66

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Kristoffer Lipka

Montör ventilation

072-856 47 59

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Marcin Markuszewski

Montör ventilation

073-097 85 75

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Max Rick

Montör ventilation

076-697 56 51

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Simon Jönsson

Montör ventilation

072- 206 33 91

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Oskar Larsson

Montör ventilation

072- 206 41 52

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Rasmus Andersson

Montör ventilation

072- 231 09 95

VÄRME & SANITET

Cretec Halmstad Ansvarig VS

Joakim Johansson

Ansvarig VS

073-215 81 70

Cretec Halmstad Entreprenadchef VS

Martin Nilsson

Entreprenadchef VS

073-215 81 76

Cretec Halmstad Projektledare VS

Johan Eriksson

Projektledare VS

072-856 47 55

Cretec Halmstad Montör VS

Niklas Bengtsson

Montör VS

073-215 81 73

Cretec Halmstad Montör VS

Dennis Bergman

Montör VS

073-215 81 79

Cretec Halmstad Montör VS

Andreas Bergstaf

Montör VS

073-215 81 72

Cretec Halmstad Montör VS

Michell Enered

Montör VS

073-215 81 78

Cretec Halmstad Montör VS

Magnus Kinsch

Montör VS

072-856 47 54

Cretec Halmstad Montör VS

Daniel Lundström

Montör VS

072-856 47 50

Cretec Halmstad Montör VS

Carl-Magnus Runnerström

Montör VS

073-215 81 77

Cretec Halmstad Montör VS

Simon Bengtsson

Montör VS

073-215 81 75

Cretec Halmstad Montör VS

Pontus Gamelius

Montör VS

072-856 47 57

Cretec Halmstad Lärling VS

Ludwig Gamelius

Montör VS

073-096 95 14

Cretec Halmstad Montör Ventilation

Joel Pjerner

Montör VS

072- 223 02 69

Cretec Halmstad Servicemontör VS

Mattias Enered

Servicemontör VS

073-083 30 88

Cretec Halmstad Lärling VS

Alvin Jigsved

Lärling VS

072-856 42 61

PROJEKTERING / TEKNIK

Cretec Halmstad VVS-projektör

Jonas Josefsson

Ansvarig Projektering/Teknik

072-719 78 52

Cretec Halmstad VVS-projektör

Benjamin Lilja

VE-projektör

072-856 47 52

Cretec Halmstad VVS-projektör

Erik Lyster

VVS-projektör

072-719 78 66

Cretec Halmstad VVS-projektör

Mats Olofsson

VS-projektör

072-008 47 39

Cretec Halmstad VVS-projektör

Ingrid Persson

VE-projektör

072-719 00 81

Cretec Halmstad VVS-projektör

Alex Pettersson

VVS-projektör

072-719 78 72

Cretec Halmstad VVS-projektör

Philip Lundegård

VVS-projektör

073-866 49 29

Cretec Halmstad VVS-projektör

Adnan Mujagic

VS-projektör

072-214 63 13

Cretec Halmstad Konstruktion

Anton Karlsson

VE-Projektör

072-214 79 51

Cretec Halmstad Konstruktion

Andreas Edvardsson

Projektledare Styr

073-088 34 43

Cretec Halmstad Konstruktion

Petter Nordh

Automationsingenjör Styr

072-088 91 44

ADMINISTRATION

Cretec Halmstad Controller

Sofia Lundsten

Controller

076-022 44 10

Cretec Halmstad Koordinator

Sara Avramidou

Koordinator

072-554 20 10