TEKNIK

Konstruktion, projektering och andra tekniska beräkningar samt uppföljning och injustering av system

Lägg krutet vid rätt tidpunkt! Det kostar oss alla mindre att lägga fokus på att undvika fel och brister redan vid ritbordet än vad det kostar att rätta till på arbetsplatsen. Med hjälp av våra egna tekniker erbjuder vi våra kunder konstruktion, projektering och andra tekniska beräkningar av systemen. Med hjälp av 3D-projektering kan vi samordna projekten och anpassa teorier till praktik på ett tidigt stadie.

Uppföljning och injustering av alla system sker sedan med hjälp av våra tekniker, allt för att få en så kostnads- och energieffektiv anläggning som möjligt.

 

 

Start 9 Tjänster 9 Teknik

CRETEC Halmstad | Gislaved | Växjö | Jönköping

CRETEC TEKNIK

Allt inom 4 väggar på Cretec:

I nära samarbete mellan teknik och produktion är vi tidseffektiva och kostnadseffektiva för våra slutkunder. Klockrent!

VVS, fastighetsautomation, kyla & värme

VVS, fastighetsautomation, kyla & värme – våra expertområden inom installation sträcker sig över många av tjänsteområden. Genom att i tidigt skede av processen projektera installationerna skapar vi kosteffektivitet samtidigt som vi undviker omfattande förändringar längre fram eftersom planen blir mer och mer fastställd.

Vi undersöker och skapar det centrala underlaget som krävs för hållbara, lönsamma installationer för dig.

VVS-projektering

Våra ingenjörer har stor kompetens och erfarenhet inom VVS. Som din partner i projekteringen av VVS-anläggningar har du i Cretec en driven och genuint engagerad expert som säkerställer kvalitetsaspekter, miljöaspekter och inte minst energiaspekter och alltid med projektekonomin i fokus.

I tidigt skede hjälper vi dig som kund att göra korrekta systemval baserat på LCC-analyser. Vi fokuserar alltid på helheten i det unika projektet som baseras på nytänk och beprövade lösningar. På så vis samverkar anläggningar optimalt med låga driftkostnader.

Kylprojektering

Cretec arbetar med alla inriktningar inom kylprojektering, oberoende av verksamhet som det gäller. Utöver komfortkyla via kylmaskiner eller fjärrkyla är våra uppdrag inom till exempel process- och livsmedelsindustrin vanliga. Badanläggningar och ishallar har krav på omfattande kylinstallationer och vi på Cretec är vana att arbeta med dessa. Utöver allt det så arbetar vi även med datorhallar, läkemedelsindustrin, kökskyla och mycket mer.

Vi gör:

  • Inventering och statusbedömningar av befintliga anläggningar
  • Köldmedieval inför framtiden
  • Entreprenadbesiktningar och provningar
  • Värmepumpsprojektering 

Stora anläggningar byggs med värmepump kombinerat med lagring av energi via borrhål i berggrunden. Ett tätt samarbete med våra VVS-projektörer borgar för att samordningen med övriga installationer fungerar på det mest optimala vis.

VA-projektering

VA omfattar system för vattenförsörjning samt spill- och dagvatten till och från fastigheten. På Cretec arbetar vi med VA inom kvartersmark samt allmänna platsmarker i samtliga steg: förstudie, utredning och programhandling och detaljprojektering.

Vi hjälper dig med:

  • Ledningssamordning
  • Program- & Systemhandlingar
  • Bygghandlingar
Cretec Halmstad, Gislaved och Växjö utför VS installationer