HALMSTAD GISLAVED VÄXJÖ • JÖNKÖPING

Cretec AB

Cretec skapar de mest driftsäkra och optimala förutsättningar för system som till stor del hänger ihop inom fastigheter: värme & sanitet, ventilation, kyla, styr och teknik med kundanpassade lösningar som fokuserar på kostnadseffektivitet och energieffektivitet.

CRETEC Halmstad | Gislaved | Växjö | Jönköping

VS, kyla, värme, ventilation, styr / automation, teknik

Cretec projekterar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier.
Våra tjänster och lösningar används i industrier, kommersiella fastigheter samt inom offentlig sektor.
Styrkan ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden under fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.

VS – VÄRME & SANITET

Intelligenta och driftsäkra lösningar inom fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, värmepumpar m.m.

 

Med gedigen kompetens och kapacitet utför vi på Cretec komplexa installationer i samband med renoveringar och nybyggnationer såsom bl.a. industri installationer, värmepumpar, fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, kyla samt inte minst energibesparande åtgärder. 

VS-installationer är en viktig och noggrann del av en byggnadsfunktion. De måste vara projekterade och utförda på ett sätt som ger användaren en säker och hälsosam produkt. Cretec innehar certifikatet ”Säker Vatten” för att garantera att alla branschregler och standarder uppnås vid våra VS-installationer.

VS – VÄRME & SANITET

Intelligenta och driftsäkra lösningar inom fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, värmepumpar m.m.

 

Med gedigen kompetens och kapacitet utför vi på Cretec komplexa installationer i samband med renoveringar och nybyggnationer såsom bl.a. industri installationer, värempeumpar, fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, kyla samt inte minst energibesparande åtgärder. 

VS-installationer är en viktig och noggrann del av en byggnadsfunktion. De måste vara projekterade och utförda på ett sätt som ger användaren en säker och hälsosam produkt. Cretec innehar certifikatet ”Säker Vatten” för att garantera att alla branschregler och standarder uppnås vid våra VS-installationer.

VENTILATION

Dimensionerade och anpassade ventilationslösningar

Cretec har väletablerad erfarenhet av ventilationsprojekt i alla typer av anläggningar och fastigheter. Vår arbetsprocess är strukturerad med fokus på kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi.

Ett optimalt inomhusklimat är ytterst viktigt. Cretecs ventilationsexperter utformar, installerar och underhåller alla förekommande ventilationssystem och  anpassar dessa efter er verksamhets behov för människorna som där vistas.

Vår certifierade personal fokuserar på hur man bäst kan återvinna energi, uppfylla OVK och inte minst hur man kan förhöja levnadsstandarden för fastigheten.

VENTILATION

Dimensionerade och anpassade ventilationslösningar

Cretec har väletablerad erfarenhet av ventilationsprojekt i alla typer av anläggningar och fastigheter. Vår arbetsprocess är strukturerad med fokus på kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi.

Ett optimalt inomhusklimat är ytterst viktigt. Cretecs ventilationsexperter utformar, installerar och underhåller alla förekommande ventilationssystem och  anpassar dessa efter er verksamhets behov för människorna som där vistas.

Vår certifierade personal fokuserar på hur man bäst kan återvinna energi, uppfylla OVK och inte minst hur man kan förhöja levnadsstandarden för fastigheten.

STYR / AUTOMATION

Hjärtat av din anläggning med fokus på hållbara och långsiktiga styr- och automationslösningar

 

Styr och övervakning är själva hjärtat i din anläggning. Vi erbjuder installationer av övervakningssystem för att dels optimera funktioner, dels för att optimera energianvändning i anläggningar och fastigheter.

För att systemen ska fungera tillsammans behövs även ett styrsystem vilket vi såklart även installerar. Därefter erbjuder vi teknisk rådgivning, projektering, datoriserade system, besiktning osv. för att tillgodose våra kunders behov och säkerställa att systemen fungerar på bästa vis.

Cretecs tekniker utför kontinuerlig service och underhåll på befintliga system. Med rätt kontroller förlänger vi era fastigheters livslängd samtidigt som kostsamma reparationer kan undvikas helt.

KYLA & KYLTEKNIK

Från kontroller till komplexa installationslösningar av större kylcentraler

 

Cretecs kylteknikers är certifierade experter inom kylteknik (industrikyla, varukyla, livsmedelskyla, processkyla och komfortkyla) samt uppvärmning. Vi servar och levererar kompletta kundanpassade klimatstyrningslösningar som håller optimal energieffektivitet och driftsäkerhet.

Självklart är vi miljömedvetna och utefter våra kunders behov utvecklar vi klimatsmarta lösningar.

KYLA & KYLTEKNIK

Från kontroller till komplexa installationslösningar av större kylcentraler

 

Cretecs kylteknikers är certifierade experter inom kylteknik (industrikyla, varukyla, livsmedelskyla, processkyla och komfortkyla) samt uppvärmning. Vi servar och levererar kompletta kundanpassade klimatstyrningslösningar som håller optimal energieffektivitet och driftsäkerhet.

Självklart är vi miljömedvetna och utefter våra kunders behov utvecklar vi klimatsmarta lösningar.

TEKNIK

Konstruktion, projektering och andra tekniska beräkningar samt uppföljning och injustering av system

 

Lägg krutet vid rätt tidpunkt! Det kostar oss alla mindre att lägga fokus på att undvika fel och brister redan vid ritbordet än vad det kostar att rätta till på arbetsplatsen. Med hjälp av våra egna tekniker erbjuder vi våra kunder konstruktion, projektering och andra tekniska beräkningar av systemen. Med hjälp av 3D-projektering kan vi samordna projekten och anpassa teorier till praktik på ett tidigt stadie.

Uppföljning och injustering av alla system sker sedan med hjälp av våra tekniker, allt för att få en så kostnads- och energieffektiv anläggning som möjligt.