CRETEC Halmstad | Gislaved | Växjö | Jönköping

Om oss på Cretec

Cretec projekterar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i industrier, kommersiella fastigheter samt inom offentlig sektor. Styrkan ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden under fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.

Branschvinnare

Varje år utser Branschvinnare i Sverige AB i samarbete med Largest companies de företag som får utmärkelsen Branschvinnare baserat på föregående års bokslut. En Branschvinnare är ett företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat. Företaget måste även visa ett positivt resultat. Snittet räknas fram en gång per år och baseras på samtliga företag inom den aktuella branschen. I snitt är det bara 11,7 % av Sveriges aktiebolag som tilldelas utmärkelsen 2023. Branschindelningen är baserad på företagens SNI-kod*.

* SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2.

Effektivitet med kvalitet

Våra drivna och skickliga medarbetare arbetar systematiskt utifrån väletablerade och certifierade processer som genomsyrar alla uppdrag. Fackmässigt enligt god yrkessed.

Frisk & säker arbetsmiljö

Cretec kännetecknas av en frisk och säker arbetskultur och miljö. Våra gemensamma värderingar säkerställer att våra arbetsplatser håller hög standard inom samtliga bolag.

Omtanke för samhälle & miljö

Vi värnar om vårt samhälle och miljön och tar stor hänsyn till hur vår verksamhet påverkar dessa genom att arbeta med ett strukturerat hållbarhetstänk.

CRETEC – DET SJÄLVKLARA VALET

Det självklara valet för företag inom VS, Ventilation, Kyla, Styr och Teknik

4 bolag, 100+ medarbetare

Cretec Installation består av Cretec Gislaved AB, Cretec Halmstad AB, Cretec Växjö AB & Cretec Jönköping AB.

Totalt drygt 100 engagerade medarbetare inom verksamhetsområdena VS, Ventilation, Kyla, Styr och Teknik som alla strävar efter att vara bäst på det vi gör. 

Vi är en av få aktörer på marknaden med alla verksamhetsområdena under samma tak, detta medför att vi på ett enkelt sätt kan anpassa och prioritera vårt arbete utan inblandning av externa parter.

Vi är även en av de få aktörererna på marknaden som fortfarande är privatägda med säte i Växjö.

Värdegrunder

Respekt, attityd och inställning, lyhördhet, integritet, öppenhet, empati

  • Vi bemöter varandra och våra kunder på ett trevligt och korrekt sätt
  • Vi har en positiv attityd och försöker hitta lösningar på problem
  • Vi lyssnar på varandra och är lyhörda för andras åsikter
  • Vi är ärliga och pratar MED, inte OM varandra
  • Vi visar förståelse för varandras situation

Projektstyrning

Cretecs egenutvecklat system

Vad gäller projektstyrning jobbar vi i ett egenutvecklat system med en Sharepointlösning.

Det är ett hjälpmedel för oss att kvalitetssäkra projektet genom dess olika faser. 

Här finns en struktur och tydlighet hur vi jobbar med projekten från försäljning till avslut/garanti.

Cretecs egenutvecklat system

Ekonomistyrning

Strukturerat ekonomisystem

Vad gäller ekonomistyrning jobbar vi i NEXT.

I systemet registreras alla kostnader och timmar som vi följer upp och gör budgetar och prognoser.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

  • Cretec jobbar aktivt för att hålla ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Vi jobbar i en webbaserad portal som omfattar SAM tillsammans med Arbetsmiljöcenter.

Kvalitetsarbete (KMA)

  • Våra system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö är samlade i vårt ledningssystem och projektportal i Sharepoint, vilket är ett ledningssystem innehållande våra policys, rutiner, dokument och mallar.
  • Cretec eftersträvar i alla projekt kraven för ISO 9001, 14001 och 45001.

CRETEC LEDNING

Daniel Johansson

072-719 78 60

Michael Arvidsson

072-719 78 61

Mikael Johansson

072-719 78 62

Mattias Billgren

072-719 78 63

Ajhan Jejna

072-719 00 57

Joakim Johansson

073-215 81 70

Anders Norlin

073-330 02 77

CRETEC MEDARBETARE