VS-service i Halmstad, Växjö och Gislaved

VS SERVICE – VÄRME & SANITET HALMSTAD, VÄXJÖ, GISLAVED & JÖNKÖPING

Intelligenta och driftsäkra lösningar inom fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, värmepumpar m.m.

 

Med gedigen kompetens och kapacitet utför vi på Cretec Halmstad, Växjö, Gislaved och Jönköping komplexa installationer i samband med renoveringar och nybyggnationer såsom bl.a. industri installationer, värmepumpar, fjärrvärme, bergvärme, jordvärme, kyla samt inte minst energibesparande åtgärder. 

VS-installationer är en viktig och noggrann del av en byggnadsfunktion. De måste vara projekterade och utförda på ett sätt som ger användaren en säker och hälsosam produkt. Cretec innehar certifikatet ”Säker Vatten” för att garantera att alla branschregler och standarder uppnås vid våra VS-installationer.

Start 9 Tjänster 9 Värme & Sanitet

CRETEC Halmstad | Gislaved | Växjö | Jönköping

CRETEC VS-INSTALLATIONER

VS Installationer och VS-Service i Halmstad, Växjö och Gislaved

Värme och Sanitet

Cretec utför komplexa VS-installationer i samband med nyproduktioner, ombyggnationer och vid renoveringar. Det kan handla om värmepumpar, fjärrvärme, industrirör, kyla, sprinklers och energieffektiva åtgärder.

Komplett expertis inom VS-installationer

Cretec erbjuder komplett expertis inom olika VS Värme & Sanitet specialområden. Tack vare vår kompetens med rätt resurser får du helhetskoncept för ditt VS-projekt från första idén till komplett levererad lösning.

Alla uppdrag är unika. Med dina önskemål och användarbehov som vårt underlag tar vi fram en skräddarsydd lösning anpassad just för dig och byggnaden det gäller (fastighet, anläggning eller industri).

Idé till konstruktion till installation därefter service och underhåll.

Säkert Vatten
installatörföretagen

CRETEC
VS-SERVICE

Med regelbundet underhåll kan man minska risker för driftstopp och förlänga livslängden på diverse system. Man kan även säkerställa optimal vatten- och energiförbrukning. På Cretec erbjuder vi alla former av VS-service och VS-reparationer vid behov.

Oavsett om om er värmekälla är fjärrvärme, bergvärme eller fossila bränslen kan vi hjälpa dig då vi arbetar med undercentraler för värme- och kylanläggningar. Lägg därtill vår kompetens inom gasarbeten så har du en helhetsleverantör i oss.

Anlita Cretec när det gäller:

 • Värme/kyla
 • Sanitet
 • Tappvatten
 • Undercentraler
 • Industrirör
 • Kompetenssvetsning
 • Energioptimering
 • Gas

Värme och sanitet – VS-service & smarta VS-lösningar utan avbrott i Halmstad, Växjö, Gislaved & Jönköping

Dåliga värmesystem, oisolerade varmvattenrör, droppande kranar och föråldrade system som slukar energi. Hur mycket energi och vatten går förlorade årligen och helt i onödan? Anlita oss på Cretec så kommer vi ut och gör kontroller och presenterar hållbara optimala åtgärdsförslag som vi självklart kan installera.

Pålitliga VS-installationer i Halmstad, Växjö, Gislaved & Jönköping

På Cretec utför vi alla typer av VS-installationer, stora komplexa till enklare, mindre. Alltid med kvalitet i fokus och med stor serviceanda. VS-installationer för t.ex. industrier, badhus/anläggningar och sjukhus samt företag och kontor med flera.

Smarta VS-lösningar innebär pålitliga, driftsäkra, energieffektiva VS-installationer som möter våra kunders behov.

Dessutom, när möjligt, skapar vi förutsättningar för att minska vattenanvändning och energianvändning. Det utförs genom injustering av värmesystem och byte till energisnåla pumpar och termostater.

Kundanpassade VS-installationer

På Cretec har vi  gedigen kapacitet för entreprenader både enligt färdiga handlingar och  vid totalentreprenad då vi utgår från egna förslag. Inom konstruktion är vi erfarna med allt från största och mest komplexa anläggningar till mindre, enklare lösningar. Oavsett storlek på uppdrag har vi samma fokus på kund, kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi.

Våra installationslösningar inom värme och sanitet är unikt anpassade efter våra kunderna enskilda behov. Målet är att i nära samarbete med våra kunder skapa hållbara och smarta VS-installationer.

Smarta, hållbara VS-installationer

Man finner våra VS-installationer i alla typer av anläggningar, fastigheter och byggnader i Halland med bred omnejd. Vår kapacitet och spetskompetens innebär att vi kan erbjuda våra VS-tjänster för både enklare samt de mer komplexa och omfattande VS-installationer som förekommer vid nyproduktion, nybyggnation och vid renoveringar.

På Cretec skapar vi hållbara och smarta VS-installationer. Det görs bland annat genom att vi ständigt utvecklar våra kunskap och kompetens för att fortsätta vara i framkanten i branschen och erbjuda våra kunder de bästa, senaste och mest aktuella lösningarna som möter alla behov. Samtidigt tar vi stort ansvar för miljön och samhället.

VS-installationer för alla projekt

Hos oss finner du det som krävs; expertis och spetskompetens med stor servicekänsla och yrkesglädje både vid större och mindre entreprenader.

Vår långa branscherfarenhet sträcker sig över en mängd olika byggnadstyper såsom bostäder, hotell och kontor, skolor och liknande till stora, komplexa och i vissa fall känsliga miljöer som exempelvis tyngre industrianläggningar, läkemedelsindustrin och lasarett.

Vi skräddarsyr optimala och anpassade VS-lösningar för VS-installationer.

Våra entreprenadarbeten kan utföras enligt färdiga handlingar och som totalentreprenör efter våra förslag. Cretecs kvalificerade konstruktörer skapar energieffektiva och optimerade VS-lösningar utifrån gällande lagstiftningar och projektspecifika krav.

Struktur och Kompetens säkrar VS-leveranser

På Cretec säkerställer vi att vi har i våra medarbetare branschens bästa. Vi skapar de bästa förutsättningarna för våra medarbetare så att de trivs, utvecklas och stannar kvar med oss. Det görs med bland annat ett väl utvecklat kompetensutvecklingsprogram anpassat för alla yrkesgrupper där samtliga certifieras enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation.

Enligt väl dokumenterade processer arbetar vi strukturerat med fokus på kunden, uppdraget, kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi. Med ständiga utvärderingar och implementeringar av nya metoder och produkter. För våra kunder innebär det en trygghet och det bidrar till att vi under åren har skapat gedigen erfarenhet och kompetens inom VS-installationer.

Cretec VS-service i Halmstad, Växjö och Gislaved

VS ENERGI – OPTIMERING & DEKLARATION

Energioptimering och energideklarationer

Högt på listan hos alla företag är energioptimering och energibesparingar.

På Cretec får du rätt kompetens och expertis inom området för besparande installationer inom VS Värme & Sanitet:

 • Energieffektivisering
 • Energiinventering
 • Energideklaration
 • Åtgärdspaket med funktionsgaranti

Vi erbjuder helhetskoncept från energideklarationer och  åtgärdsförslag till totalentreprenad för våra kunder och uppdragsgivare.

Anlita Cretec för VS-installationer och VS-service i Halmstad, Växjö och Gislaved

VS-SERVICE I HALMSTAD, VÄXJÖ, GISLAVED & JÖNKÖPING

Trygg Cretec-Service

Regelbunden service och underhåll är mycket viktigt. Fördelarna är många, framförallt undviks tidskrävande driftstopp och kostsamma  reparationer på anläggningen, fastigheten eller industribyggnaden. Med Cretec kan du teckna ditt unika måttanpassat serviceavtal som skapar trygghet för optimal drift. Kom ihåg, vi hjälper dig både med akuta åtgärder och löpande underhåll.

Cretec VS-service & underhållsavtal ger trygghet

När VVS slutar fungera så påverkar det det mesta, oavsett om det är inom industrin, en offentlig inrättning eller ett hem. När det är skarpt läge, kontakta oss så är vi strax på plats och åtgärdar.

För att en installation ska fungera optimalt utan driftstopp krävs service och underhåll. Det är där vår nästa resa ihop träder i kraft, efter slutfört projekt erbjuds alla våra kunder möjligheten att komplettera med vårt service- & underhållsavtal.

Fördelar med Cretec VS-service

Med regelbunden VS-service sänker du energikostnaderna och slipper  tidskrävande driftstopp som innebär dyra reparationskostnader. Samtidigt säkerställer vi att du lever upp till lagar och förordningar. På Cretec får du hjälp med akuta åtgärder, löpande underhåll och ombyggnationer. Kom ihåg att det gäller både på våra installationer och på andra leverantörers installationer.

Räkna med Cretec som har komplett kompetens inom alla teknikområden. Erfarna VS-tekniker med gedigen kompetens och  erforderliga certifikat. Vi tror på god service och är tillgängliga och enkla att kontakta, där vi tillsammans går igenom era olika alternativ och tar fram bästa lösningen som är mest optimal för just dina behov och förutsättningar.

Cretec serviceavtal som möter och lever upp till kundbehov

Cretec är ett av branschens ledande installationsbolag vilket för våra kunder innebär en stor trygghet. Med oss kan du välja ett specifikt område att anlita oss för eller så väljer du alla våra teknikområden. Välj omfattning av samarbetet utifrån dina behov, Vi skräddarsyr ett avtal med de olika delarna var för sig eller så paketerar vi dem till ett lämpligt avtalspaket.

Med Cretecs serviceavtal erbjuds du trygg, stabil och säker drift som matchar dina behov. I avtalet fokuserar vi även på tre andra viktiga aspekter: ekonomi, teknik och miljö, kortsiktigt och långsiktigt.

VS-service i Halmstad, Växjö och Gislaved samt VS Installationer