Nybyggnation Lantmännen – vs, ventilation & styr

Vi har fått förtroendet att tillsammans med GBJ Bygg upprätta nybyggnad av anläggningar åt Lantmännen i Växjö och Kristianstad.

Cretec ansvarar för vs-, ventilation och styrinstallationer.

Var

Växjö och Kristianstad

Byggherre

GBJ Bygg

Isaberg Sportcenter

Cretec har tillsammans med Erik Larsson Bygg fått förtroendet att uppföra byggnationen av ett nytt sportcenter på Isaberg.

Det nya sportcentret omfattar nästan 2000 kvadratmeter i två plan och är den största satsningen på över 20år för Stiftelsen Isabergstoppen. Den nya byggnaden kommer att innehålla en café del, reception, kontor, MTB uthyrning med verkstad samt även lägenheter för korttidsuthyrning.

Cretec fått uppdraget för Ventilation och Styr installationer. #ventilation #cretec #nybyggnation #styr #entreprenad #gislaved #nyheter #pågående

Var

Isaberg, Hestra

Byggherre

Erik Larsson Bygg

Byggtid

Maj 2024

Förskolan Gulsippan

Tillsammans med PEAB har Cretec fått förtroendet att vara med och upprätta den nya förskolan Gulsippan i Gislaved.

Projektet är en konceptlösning projekterad kring ett nav som utgörs av torg, kök, teknikutrymmen och administrativa lokaler. Till detta nav ansluts ett antal enheter för förskoleavdelningar.
Gulsippan är projekterad för 8st nya avdelningar i två våningar.

Cretec ansvarar för ventilation och styrinstallationer.

#ventilation #cretec #styr #gislaved #pågående

Var

Gislaved

Byggherre

PEAB

Byggtid

December 2024

Volvo Braås

Vi har fått äran att tillsammans med GBJ Bygg upprätta ny-, om- och tillbyggnad på Volvo Braås.

Projektet Volvo PDI avser nybyggnad av slutdelen på fastigheten och projektet Volvo maskin och logistik avser om- och tillbyggnad av befintlig anläggning.

Cretec ansvarar för VS och ventilation på båda projekten.

Vi tackar för förtroendet!

#ventilation #växjö #vs-installationer #cretec #nybyggnation #entreprenad #ombyggnation #tillbyggnad #nyheter #vsinstallationer #pågående

Vad

Ny-, om-, och tillbyggnad

Var

Volvo Braås

Beställare

GBJ Bygg

Solbackeskolan, Halmstad

Vi är glada att Cretec har fått fortsatt förtroende att ingå en Fas 2 med Byggsjögren där man utför om- och tillbyggnad av skola för ca 650 elever. Under Fas 1 har Cretec varit med och tagit fram ritningar och beskrivning samt presenterat riktkostnadspris. Under Fas 2 kommer vi nu inleda ombyggnaden av skolan, där man gör en rejäl upprustning kring tekniska installationer men även lokalanpassningar för att optimera skolans flöde. I detta projekt ansvarar Cretec för Ventilation, VS samt styr och övervakning.

#ventilation #vs-installationer #cretec #tillbyggnad #ombyggnation #vsinstallationer #nyheter #pågående #halmstad #styr

Vad

Om- och tillbyggnad

Var

Halmstad

Beställare

Byggsjögren

Byggtid

2025