Växjöbostäder

Ombyggnad av lokaler till Växjöbostäder i Hemfosas fastighet Bagaren. Vi utförde ventilationsinstallationer med kyla och styr.
Beställare: Joncon Byggservice