Skogsgårdens Församlingshem, Ljungby

Om- och tillbyggnad av församlingshem i Ljungby där Cretec ansvarar för ventilation.
Beställare: Lagans Byggnads