Kontor Svenska Kyrkan

Om- och tillbyggnad av kontor åt Svenska Kyrkan i Växjö. Cretec ansvarar för VS, ventilation och kyla.
Beställare: Dynacon