Stena Metall

Ombyggnad för nytt huvudkontor Stena Metall AB i Älmhult. Cretec ansvarar för Ventilation, VS & Styr.
Beställare är Stena Metall AB.