Kalmar LNS

Nybyggnation av affärs-, innovations- och teknologicenter i Ljungby åt Cargotec Sweden AB. Kontor, monteringsverkstad, testlokaler samt utomhusområde för provnings- och testverksamhet. I Cretecs åtagande ingår: VS, Ventilation, Sprinkler, EL och Styr.
Beställare är Lagans Byggnads AB.