Atteviks, Växjö

Nya kontor. Cretec ansvarade för ventilation.
Beställare: NCC